ליגת קיץ 2014

ממוצע הנדיקפ

דרג 1

שם השחקן

ממוצע

הנדיקפ

אסף מורד

231.74

0

רון ברלוב

222.55

0

יניב גרסריו

220.29

0

שחר אפרתי

215.62

0

עידן כהן

213.13

0

דורון פרץ

211.57

0

מוטי לוי

209.52

0

שמעון בוגין

204.30

0

עבד מחמיד

202.27

0

אהוד ערב

202.26

0

חיים וולשטטר

200.92

0

אמי קלו

200.06

0

דרג 2

שם השחקן

ממוצע

הנדיקפ

סטיב קורן

199.24

0

נמרוד בנימין

195.62

2

שחר קריספל

194.50

3

מרסלו סלם

193.81

3

מייק סוייסה

191.61

4

מאיר כהן

191.37

4

אבנר קידרון

189.82

5

אייל גולן

189.61

5

ארז מאיר

189.27

5

דוד שטרית

188.79

6

סעיד אבו רוקון

188.35

6

יעקב גרסריו

187.38

6

ארז גריינר

186.29

7

מאיר פינטו

183.45

8

אילן מאי

183.42

8

דרג 3

שם השחקן

ממוצע

הנדיקפ

דוד צדקה

181.67

9

קובי חיון

181.56

9

שמוליק לוי

180.83

10

עידו פרחי

180.79

10

שמעון דביר

179.97

10

מיקי בוטובסקי

179.85

10

זאב קלינגהופר

179.67

10

רדו מנחם

179.61

10

משה רוזנפלד

179.42

10

ברוך ליבובסקי

177.48

11

מנחם וורטנשטיין

177.09

11

אורנה קרמזין

175.23

12

ניסים אזרן

174.11

13

יוסי דוניצה

173.24

13

יואל גולדשטיין

170.78

15

מיכאל פרוינד

169.79

15

אליצור אליעזר

166.89

17

דרג 4

שם השחקן

ממוצע

הנדיקפ

רוברט זוהר

165.81

17

אריק נדל

163.85

18

עמית מאירסון

163.02

18

יוסי פרחי

159.69

20

אריה בלנק

159.55

20

חיים חזן

159.22

20

שמעון כהן

158.85

21

משה יזדי

157.71

21

איקה לידר

156.04

22

סופי עטייה

155.91

22

צחי דוד

154.12

23

חיים מוריס

153.15

23

חיים בוהדנה

152.77

24

ריקי יזדי

144.49

28

שפרה בוהדנה

141.66

29

אילן מאירסון

135.19

32

דורה אניקשט

133.63

33

ממוצעים

שחקן

דרג

הנדקיפ

סה"כ

מש'

ממוצע

עידן כהן

1

0

3949

18

219.39

דורון פרץ

1

0

5239

24

218.29

אמי קלו

1

0

5110

24

212.92

עבד מחמיד

1

0

5050

24

210.42

שחר קריספל

2

3

4353

21

207.29

אייל גולן

2

5

3657

18

203.17

מאיר כהן

2

4

4656

24

194.00

אילן מאי

2

8

4072

21

193.90

ארז מאיר

2

5

4579

24

190.79

אבנר קדרון

2

4

3992

21

190.10

מרסלו סלם

2

3

4517

24

188.21

סטיב קורן

2

0

3951

21

188.14

נמרוד בנימין

2

2

3217

18

178.72

מיקי בוטובסקי

3

10

3711

18

206.17

שמעון דביר

3

10

4936

24

205.67

דוד צדקה

3

9

3576

18

198.67

ניסים אזרן

3

13

4720

24

196.67

עידו פרחי

3

10

3518

18

195.44

משה רוזנפלד

3

10

4088

21

194.67

מנחם רדו

3

10

4651

24

193.79

יוסי דוניצה

3

13

3439

18

191.06

מנחם וורטנשטיין

3

11

3298

18

183.22

זאב קלינגהופר

3

10

4339

24

180.79

ברוך ליבובסקי

3

11

3766

21

179.33

מיכאל פרוינד

3

15

4293

24

178.88

עמית מאירסון

4

18

4830

24

201.25

דורה אניקשט

4

33

3892

21

185.33

יוסי פרחי

4

20

3176

18

176.44

שחקן

דרג

הנדיקפ

סה"כ

מש'

ממוצע

שחר אפרתי

1

0

685

3

228.33

רון ברלוב

1

0

1279

6

213.17

יניב גרסריו

1

0

3179

15

211.93

אסף מורד

1

0

617

3

205.67

חיים וולשטטר

1

0

1751

9

194.56

מוטי לוי

1

0

2918

15

194.53

מייק סויסה

2

4

1230

6

205.00

דוד שטרית

2

6

1844

9

204.89

אילן דדוש

2

1

2451

12

204.25

מאיר פינטו

2

8

2672

14

190.86

יעקב גרסריו

2

6

1116

6

186.00

סעיד אבו רוקון

2

6

1670

9

185.56

שמוליק לוי

3

10

2877

15

191.80

יואל גולדשטיין

3

15

2291

12

190.92

אורנה קרמזין

3

12

2696

15

179.73

צחי דוד

4

23

1176

6

196.00

אריה בלנק

4

20

2884

15

192.27

רוברט זוהר

4

17

3167

17

186.29

משה יזדי

4

21

2769

15

184.60

חיים בוהדנה

4

24

2191

12

182.58

סופי עטיה

4

22

2729

15

181.93

שפרה בוהדנה

4

29

2155

12

179.58

איקה לידר

4

22

533

3

177.67

אריק נדל

4

18

2600

15

173.33

ריקי יזדי

4

28

2592

15

172.80

חיים חזן

4

20

2062

12

171.83

אלון וינרב

4

 

2059

12

171.58

מוריס חיים

4

23

1518

9

168.67

אילן מאירסון

4

32

2001

12

166.75